De Keuken van Limburg maakt erg lekker eten. Voor iedereen die niet wil of kan koken. Voor organisaties die verant­woordelijk zijn voor zorg­afhankelijke mensen. En voor de horeca­(ketens) die de combi­natie tussen gewoon erg lekker en on­gewoon slim belangrijk vinden.

Proeven zonder zorgen?

Wij sturen een kok, eten en een oven!

Hoezo gewoon?

Wij helpen uw medewerkers

met cursussen en trainingen regenereren, HACCP, voedingskennis en uit­ser­ve­ren en wij bieden extra inzet bij ziekte of vakanties.

En wat is zo ongewoon?

Ongewoon slim bestel­len. Per locatie, on­line en met veel in­ge­bouwde handig­heden. Van alle in­grediënten is aller­genen­infor­matie direct digitaal be­schik­baar. Menu’s en bestel­ge­schie­denis maken een ge­varieerde keuze nog een­voudiger.
Ongewoon goed op de hoogte. Uw manage­ment weet wat, hoe­veel en wan­neer besteld is, ver­gelijkt heden met historie, toetst aan targets en be­schikt over perio­dieke over­zichten. Be­stellers weten altijd of ze binnen budget blijven. Belangrijk...
Ongewoon in de bijkeuken. In onze bij­keuken geven wij proe­ve­rijen, organi­seren wij test­panels, cliënten­bijeen­komsten (of uw over­leg met de cliëntenraad) en trainingen. Voeding staat centraal, ook tijdens inte­res­sante seminars.
Ongewoon goedschalig koken. De Keuken van Limburg kookt zo­veel mo­ge­lijk met ingre­diën­ten uit Limburg. In charges die klein genoeg zijn om met liefde ge­maakt te worden en groot ge­noeg voor een markt­conforme prijs. Goed­schalig!

Ongewoon lekker?

Daar weten onze ge­bruikers best een goed ant­woord op. Klik op een portret­je.

Handige knoppen

Proeven hoe lekker? Een proeverij met uw
medewerkers, het managementteam of cliënten?
Klik op de groene knop.
proeven hoe lekker
proeven hoe lekker
Meer weten over hoe de Keuken van Limburg de intramurale markt bedient? Wij vertellen u alles over dieetmaaltijden, consistenties en gezonder eten.
Afspraak?
proeven hoe lekker
Meemaken hoe de Keuken van Limburg extramuraal werkt? En voor de horeca? Ook daarover kunnen wij u van alles vertellen en laten zien.
proeven hoe lekker
proeven hoe lekker
Weten waar de Keuken van Limburg zit en hoe u er komt? Ons een mail sturen of bellen? Een training of een proeverij organiseren? Via deze knop komt u op de contactpagina.

Contact

Meer weten?

Waar?

Gewoon erg lekker

Breukerweg 196, 6412 ZL Heerlen
+31 45 528 50 47, info@deKvL.nl